วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

DateTime : แสดงเวลาปัจจุบัน
1. เพิ่ม Label1
2. พิมพ์ code ที่ Event Load

Label1.Text = "ขณะนี้เวลา " & Now

4 ความคิดเห็น:

 1. คำตอบ
  1. พี่คับทำไมวินาทีมันไม่มิ่งอ่ะคับ

   ลบ
  2. พี่คับทำไมวินาทีมันไม่มิ่งอ่ะคับ

   ลบ
  3. ถ้าอยากให้เวลามันวิ่ง ต้องลาก Timer มาวาง แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ Timer ใส่โค้ด Label1.Text = TimeOfDay

   ลบ